Co-Skill

Kompetensutveckla ditt bolag!

Co-Skill är ett projekt som fokuserar på kompetensutveckling i branscher som drabbats av coronakrisen.

Projektet erbjuder företagsledning och medarbetare i små och medelstora företag i Skåne och Blekinge kostnadsfria utbildningar för en digital omställning.

Genom projektet Co-Skill får ditt företag tillgång till en bred portfölj av utbildningar kopplat till en digital omställning – inom olika områden och på olika nivåer. Projektet är öppet för små och medelstora företag i Skåne och Blekinge som har blivit påverkade av Corona-pandemin. För att få vara med ska man också kunna intyga ett engagemang och avsätta tid för de utbildningsinsatser som kommer att erbjudas.

 

Projektet leds av Region Skåne och genomförs i samverkan med Region Blekinge, IUC Syd, Blekinge Business Incubator, Techtank, Media Evolution, Netport Science Park, Mobile Heights och Blue Science Park.

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF), Region Skåne och Region Blekinge.

Kontakta oss om du vill veta mer!

info@b-b-i.se