GLOBAL CHALLENGE 2020

Denna utmaning utgår från att angripa de av FN fastställda globala målen, ett eller flera. Det är ett bra tillfälle att sätta sig in i vilka dessa mål är men även att kreativt tänka på vilka innovationer som skulle kunna hjälpa till att nå dessa mål. En viktig aspekt är just energieffektivisering, vilket också är en av de bedömningskriterier som juryn kommer väga in i sitt beslut av vinnare.