Nytt webbverktyg för att beräkna behov och resurser

Med hjälp av I-balans kan man beräkna bemanningsbehov, få underlag för resursfördelning mellan boendena och de olika dagliga verksamheterna, beräkna vilka stödinsatser som krävs och hur man ändrar fördelningen av personal vid förändringar och omflyttningar i verksamheten.

– Det bygger på mina erfarenheter som arbetsterapeut, arbete inom LSS-verksamhet och framför allt som metodutvecklare i Karlshamns kommun sen 2004, berättar Monica Ring.

– Där har jag gjort stödbehovsmätningar hela tiden, men inte varit nöjd med de metoder som funnits. Jag har försökt hitta metoder som stöder sig på mer vetenskapliga begrepp enligt IFC-modellen (International Classification of Functioning, Disability and Health).

– Jag hittade en modell som stödde sig på IFC, men som jag inte tyckte uppfyllde mina kvalitetskrav. Så jag arbetade fram en egen modell som jag sen kunde använda i mitt arbete i Karlshamns kommun. Jag gjorde en excellark på metoden.

När Monica Ring gick i pension funderade hon på hur hon kunde föra över sina kunskaper så att de kunde användas också i andra kommuner.

– När jag pratade med mina söner om det sa de att excell är helt ute. Så med hjälp av ena sonen har jag gjort ett webbaserat verktyg, berättar Monica Ring. (www.i-balans.com)

I-balans riktar sig till yrkesgrupper som verksamhetschefer, LSS-handläggare, enhetschefer, schemaläggare, boendesamordnare, ekonomer och verksamhetsutvecklare. Enligt kommentarer från de som prövat är det lätt att lära sig, lätt att använda och känns genomarbetat.

– I-balans har redan använts i Karlshamns kommun när de lagt nästa års budget, och i Olofströms kommun håller vi på att göra mätningar för att ta fram ett underlag , säger Monica Ring.

Hon tycker att det var ett stort steg att bli företagare, men att hon också fått mycket hjälp på vägen:

– Jag fick bra stöd av Nyföretagarcentrum i Karlshamn i början och sen kom jag med i BBI. Jag har insett att vara företagare är inte bara att producera, utan det är också mycket annat som hör till och som jag fått lära mig efter ett liv som offentliganställd, säger Monica Ring på I-balans.

Läs mer på I-balans webbsida.