Execution

Testa din idé på dina framtida kunder

BBI hjälper dig att fokusera på rätt saker vid rätt tidpunkt för att utveckla ditt bolag till ett tillväxtbolag.

Du får vårt samlade engagemang, erfarenhet och kunskap av våra affärscoacher som själva har gjort resan. Allt för att maximera potentialen i din affärsidé.

Vad kan Execution göra för mig?

Under Startup Program har du fått verifiera att det finns en marknad för din produkt. Nu är det dags att ta kontakt med dina kunder och se till att din produkt tillfredsställer marknaden.

Under Execution arbetar vi med de framgångsfaktorer just du behöver.
Behöver du utöka ditt team? BBI hjälper dig att bygga teamet efter vad din idé behöver mest. Det kan var allt från en ambitiös student till ett lokalt samarbete eller en partner som vill driva bolaget med dig. Vi arbetar alltid skräddarsytt efter dina behov.

Är det dags att börja attrahera investerare? Vi har grymma affärsutvecklare och metoder som förbereder dig inför mötet med investerare. BBI sitter på ett samlat nätverk av investerare, kunder och ev samarbetspartners. Vi ser till att du lär dig använda ditt eget nätverk samtidigt som du får ta del av vårt. Allt för att din affärsidé ska växa och växa snabbt.

Portrait of smiling young woman leaning to office doorway with her arms crossed. Beautiful female executive at office with people working in background.

Vad innehåller Execution?

Execution erbjuder ett omfattande ekosystem för startups med skräddarsydd affärscoachning, utbildningar, nätverk till kapital och framför allt ett sammanhang där du träffar andra startupbolag att samarbeta med och ta lärdom av varandra. Genom att sitta i våra lokaler i Karlskrona eller Karlshamn lär du känna drivna människor som gör en liknande resa. Det kan vara möjliga samarbetspartners, framtida kunder eller kanske vänner för livet.

Vi har med jämna mellanrum Boost Days med intressanta gäster som har föreläsningar och workshops, nätverksträffar och andra events som hjälper dig på din entreprenörsresa.

Kontakta oss

Fyll i formuläret eller maila anders@b-b-i.se