Blekinge Business Incubators (BBI:s) Integritetspolicy

BBI värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt samt i enlighet med EUs lag om integritetslagstiftning så kallad GDPR. Denna lag är till för att skydda dig som individ. Nedan har vi sammanställt hur vi använder informationen vi har om dig och hur vi arbetar för att skydda din integritet i enlighet med GDPR. Du kan också läsa hur du kan gå tillväga om du vill veta vilken information vi har om dig.

BBI:s insamling av personuppgifter:

Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer.

Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt:

Vi samlar in personuppgifter från dig när du kontaktar oss, via vår sajt, via e-mail, telefon eller på andra sätt. I första hand samlar vi in de personuppgifter som behövs för att kunna besvara din fråga eller hantera ditt ärende. Det är uppgifter om namn och kontaktuppgifter som t.ex. e-mail adress eller telefonnummer. Förfrågningar anses som ett indirekt godkännande.

Hantering och lagring av personuppgifter:

BBI behandlar dina personuppgifter lagenligt. Personuppgifter vid BBI sparas så länge det är nödvändigt för ändamålet med samt i enlighet med gällande lagstiftning. BBI kan ibland behöva överlämna information till relevant tredje part t ex. där BBI har en rättslig skyldighet att göra så. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett tryggt och säkert sätt har BBI som rutin att upprätta avtal (biträdesavtal eller dylikt) med varje extern part som behandlar personuppgifter för BBI:s räkning.

Tillgång, ändring och radering av dina personuppgifter:

Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter vi behandlar samt att begära rättelse om någon uppgift är felaktig. Under vissa omständigheter kan du få dina personuppgifter raderade eller begära begränsning av behandlingen, till exempel om du inte givit samtycke eller återkallat ditt samtycke.

Cookies

För att hantera kakor och liknande tekniker som används (spårningspixlar, webbläsare, etc.) och relaterade samtycken använder vi samtycksverktyget “Real Cookie Banner”. Detaljer om hur “Real Cookie Banner” fungerar finns på <a href=”https://devowl.io/rcb/data-processing/” rel=”noreferrer” target=”_blank”>https://devowl.io/rcb/data-processing/</a>.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter i detta sammanhang är Art. 6 (1) lit. c GDPR och Art. 6 (1) lit. f GDPR. Vårt legitima intresse är hanteringen av de kakor och liknande tekniker som används och de relaterade samtycken.

Tillhandahållandet av personuppgifter är varken kontraktsmässigt nödvändigt eller nödvändigt för ingående av ett avtal. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter. Om du inte lämnar personuppgifter kommer vi inte att kunna hantera dina samtycken.

Kontakta oss

Fyll i formuläret eller maila anders@b-b-i.se