Styrelsen

Styrelsen

BBIs styrelse har djup kompetens och lång erfarenhet från näringsliv, högre utbildning och forskningsmiljöer, och de har valt att lägga sitt engagemang i vår startup-verkstad och i näringslivets utveckling i vår region.

Anders Cronholm
Anders Cronholm
VD
Andreas Larsson
Andreas Larsson
Ordförande
Anna-Lena Malm
Anna-Lena Malm
Adjungerad
Eva-Lotta Gustafsson
Eva-Lotta Gustafsson
Ledamot
Jessica Söderlund
Jessica Söderlund
Ledamot
Karin Petermann
Karin Petermann
Ledamot
Mikael Vessin
Mikael Vessin
Ledamot
Paul Jarnehäll
Paul Jarnehäll
Ledamot
Peter Thorman
Peter Thorman
Ledamot
Stefan Östholm
Stefan Östholm
Ledamot