Styrelsen

Styrelsen

BBIs styrelse har djup kompetens och lång erfarenhet från näringsliv, högre utbildning och forskningsmiljöer, och de har valt att lägga sitt engagemang i vår startup-verkstad och i näringslivets utveckling i vår region.

Anders Cronholm
Andreas Larsson
Anna-Lena Cederström
Jessica Söderlund
Karin Petermann
Mikael Vessin
Paul Jarnehäll
Peter Thorman
Samuel Henningsson
Ordförande
Stefan Östholm