Styrelsen

Styrelsen

BBIs styrelse har djup kompetens och lång erfarenhet från näringsliv, högre utbildning och forskningsmiljöer, och de har valt att lägga sitt engagemang i vår startup-verkstad och i näringslivets utveckling i vår region.

Anders Cronholm
VD
Andreas Larsson
Ordförande
Anna-Lena Malm
Adjungerad
Eva-Lotta Gustafsson
Ledamot
Jessica Söderlund
Ledamot
Karin Petermann
Ledamot
Mikael Vessin
Ledamot
Paul Jarnehäll
Ledamot
Peter Thorman
Ledamot
Stefan Östholm
Ledamot